KWS
   
 

Rastık

Mısırda Rastık Hastalığı (Ustilago maydis)

Rastığa sebep olan hastalık etmeninin sporları rüzgar, yağmur ve haşereler yardımıyla yayılabilir ve herhangi bir nedenle yaralanmış bitkilerde enfeksiyon yaparlar. Yüksek sıcaklıklar sporların çimlenmesini teşvik eder. Hastalık sporları tarlada kalan hastalıklı bitki artıklarının gömülmesinden sonra dahi toprakta 10 yıl canlı kalabilirler. Rastık bitkilerin kökleri hariç bütün kısımlarında görülebilir.

Rastıklı bitkilerinden yapılan silajın beslenmede hayvan sağlığına zararlı etkisi yoktur. Ancak verim ve enerji yoğunluğunu önemli derecede düşürebilir. Haşerelerin uzaklaştırılması gibi mısır bitkisinin yaralanmasını önleyecek bütün tedbirler, rastık hastalığının azalmasını sağlaması bakımından uygundur.

Koruyucu önlemler şunlardır:

  • Aşırı gübrelemeden kaçınmak (özellikle azot)
  • Sık ekimden kaçınmak
  • Frit sineği ve mısır kurdu mücadelesi
  • Mekanik zarardan kaçınmak (Çapa ve gübreleme)
  • Fide döneminde gelişmeyi teşvik eden tüm önlemler

Mümkünse hastalıklı dane amaçlı üretim tarlalarının silaj yapılması

-

 

 

 
KWS