KWS
   
 

Sortiment zmesí medziplodín

KWS AckerFit Diversity (KWS AckerFit Vielfalt)

Naštartuje rozmanitosť

KWS AckerFit Diversity Zmes: reďkev siata olejná, horčica biela, pohánka tatárska, ľaničník siaty, slnečnica ročná, ďatelina obrátená, facélia vratičolistá, vika siata
Hlavné výhody: prerušuje osevný postup, aktivizuje pôdne organizmy, podporuje rôzne typy prekorenenia pôdy, zmenšuje pôdnu eróziu, púta vzdušný dusík, rýchlym vývojom konkuruje burinám
Hnojenie: 20 kg N
Termín sejby: júl, august

 

 

KWS AckerFit Crucifer free (KWS AckerFit Kreuzblütlerfrei)

Na časté zastúpenie repky v osevnom postupe

KWS AckerFit Crucifer free Zmes: pohánka tatárska, ďatelina obrátená, facélia vratičolistá, vika siata
Hlavné výhody: nemá hostiteľa nádorovitosti kapustovitých rastlín, aktivizuje pôdne organizmy, zmenšuje pôdnu eróziu, rýchlym vývojom konkuruje burinám, prerušuje osevný postup, podporuje rôzne typy prekorenenia pôdy, uskladnenie živín v biomase, púta vzdušný dusík
Hnojenie: 20 kg N
Termín sejby: júl, august
 

KWS AckerFit Wintergreen (KWS AckerFit Wintergrün)

Miešanka, ktorá nevymrzne

ZmKWS AckerFit Wintergreenes: repica olejnatá, mätonoh mnohokvetý, raž siata
Hlavné výhody: zmenšuje straty živín cez zimu, aktivizuje pôdne organizmy, zmenšuje pôdnu eróziu, rýchlym vývojom konkuruje burinám, prerušuje osevný postup, podporuje rôzne typy prekorenenia pôdy, uskladnenie živín v biomase a jarnú spotrebu vody
Hnojenie: 40 kg N
Termín sejby: august, september, október
 

 

 
KWS