KWS
   
 

Sortiment odrôd repky ozimnej

Úroda, ktorá zaváži

Dômyselným systémom prepojenia šľachtenia a testovania nových hybridov sa nám v poslednom období podarilo vybudovať široké vysoko konkurenčné portfólio úspešných produktov. Ponúkame Vám špičkové hybridy z nového šľachtenia KWS, otestované v sieti pokusov ÚKSUP-u, prevádzkových pokusov a overené v reálnych prevádzkových podmienkach. V posledných rokoch malo KWS na Slovensku registrovaný aspoň jeden hybrid ročne, pričom z pokusov odchádzali vždy z vedúcich pozícií. Takto sme vám priniesli postupne náš najpredávanejší a medzi farmármi najobľúbenejší hybrid HYBRIROCK (ktorý je zároveň vôbec najpredávanejšou repkou na maďarskom trhu), následne GORDON KWS, hybrid excelujúci v suchých a teplých oblastiach a v minulom roku pribudol plastický hybrid ALVARO KWS s výbornou zimovzdornosťou. V tejto sezóne náš sortiment rozširi nový hybrid SERGIO KWS, ktorý v rokoch 2014 – 2015 stabilne dosahoval priemernú úrodu vyše 6 t/ha. Pre priaznivcov líniových odrôd je stále k dispozícii odroda SHERLOCK, ktorá sa v priaznivých podmienkach vyrovná svojou výkonnosťou bežným hybridným odrodám.

Nepukavost_sesul.PNG Nepukavé šešule

Hybridy SERGIO KWS, ALVARO KWS a GORDON KWS patria k novej generácii odrôd, pri ktorých sa šľachtiteľským tímom podarilo docieliť nielen vynikajúce úrody semien, ale aj vyššiu pevnosť šešúľ. Dosiahli to kombináciou systému šľachtenia INRA Ogura cms a starostlivého výberu materských komponentov. Táto zvýšená pevnosť sa prejavuje hlavne v kritickom období, keď sa porasty repky nepodarí pozberať načas a sú v plnej zrelosti vystavené nepriaznivým poveternostným podmienkam (najmä silnému dažďu a prudkému vetru). Straty odrôd so zvýšenou odolnosťou šešúľ sú po ponechaní na parcele dlhší čas preukázateľne nižšie ako straty odrôd bez tejto vlastnosti.

 

Gén RLM 7 Gen_RLM_7.PNG

Repka ozimná je počas svojho dlhého vegetačného obdobia vystavená množstvu negatívnych faktorov. Jedným z najvýznamnejších ohrození porastov je napadnutie hubovými chorobami. Šľachtiteľskému tímu KWS sa prirodzeným procesom šľachtenia podarilo do nových hybridných odrôd začleniť gén RLM 7, ktorý chráni repku pred napadnutím hubou Phoma spp. Vďaka tomuto génu repka dosahuje vynikajúci zdravotný stav aj počas nepriaznivých ročníkov, keď je pri klasických odrodách riziko napadnutia porastov hubou veľmi vysoké. Prítomnosť génu RLM 7 je pridanou hodnotou, ktorá zaručuje vynikajúci zdravotný stav porastov a dáva tak základ pre vysoké výnosy porastov repky ozimnej.

Sortiment odrôd

Odroda Typ Nepukavosť šešúľ Gén RLM 7
SERGIO KWSnové Hybrid áno áno
GORDON KWS Hybrid áno áno
ALVARO KWS Hybrid áno áno
HYBRIROCK Hybrid nie nie
SHERLOCK Línia nie nie

 
KWS