KWS
   
 

Sortnyheter från KWS sätter ny standard för lönsamheten 2017

Inför fröbeställningen, som kommer att ske hos Nordic Sugar 9-23 januari,  är vi på KWS  glada att kunna erbjuda dig hela 5 lönsamma sorter, varav 3 sorter är nya inför 2017. Liksom tidigare har vi riktigt högavkastande sorter med starka odlingsegenskaper oavsett om du har problem med Aphanomyces, nematoder eller klarar dig med en vanlig Rhizomaniasort.

Nematodsorter:

DAPHNA är den första nematodsort som har högst avkastning såväl med som utan nematodinfektion. Den har ett medelhögt växtsätt med relativt stor blast. Sorten kombinerar hög renhet med bra resistens mot mjöldagg.

CANTONA KWS  har hög avkastning såväl med som utan nematodinfektion. Den har den bästa stocklöpningstoleransen och högsta sockerhalten av de nematodtoleranta sorterna. Flera odlare noterade att den stora friska blasten kombinerat med lågt växtsätt gav Cantona ett bättre skydd mot novemberfrosten 2016 än för andra sorter.

RAGNA KWS  är en högavkastande nematodsort med bra tolerans mot Aphanomyces. Det är marknadens mest högväxande sort kombinerat med den högsta renheten. Den har bra tolerans mot bladsvampar.

 

Rhizomaniasort:

SMILLA KWS är en ny toppavkastande Rhizomaniasort som lämpar sig för tidig sådd tack vare marknadens bästa stocklöpningstolerans. Den kombinerar hög renhet med utmärkt resistens mot bladsvampar. Sorten har ett medelhögt växtsätt med en väl samlad blast på nacken.

 

Aphanomycessort:

ORLENA KWS var bl.a tack vare sin  utmärkta tolerans mot Aphanomyces Sveriges mest odlade sort 2016. Den har verkligen levt upp till de högt ställda förväntningarna genom att vara den högst avkastande marknadssorten i officiella försök 2016 och även i övriga odlingsegenskaper presterat väl ute hos odlarna. Den är fortsatt marknadens högst avkastande Aphanomycessort med en mycket hög avkastning även vid avsaknad av infektionen. Sorten kombinerar bra fältuppkomst med en utmärkt resistens mot mjöldagg.

 

 
KWS