KWS
   
 

KWS i Bayer izdaju prvu dozvolu za šećernu repu tolerantnu na herbicide kompaniji SESVanderHave

Saradnja vezana za nove mogućnosti kultivacije šećerne repe

Einbeck, 08.06.2017
No. 32 | msc

  • Kompanija SESVanderHave koja proizvodi seme šećerne repe započinje korišćenje tehnologije CONVISO® SMART
  • Tehnologija CONVISO® SMART omogućuje fleksibilniju i ekološki prihvatljivu kultivaciju

Kompanije KWS SAAT SE i Bayer AG omogućile su belgijskoj kompaniji za gajenje semena šećerne repe SESVanderHave pristup dugoročnoj licenci za njihov novi sistem CONVISO® SMART za kultivaciju šećerne repe. Tehnologija se bazira na gajenju onih varijeteta šećerne repe koji su tolerantni na herbicide u klasi inhibitora acetolaktat sinteze (ALS) sa kontrolom širokog spektra korova.

 

Sistem CONVISO® SMART omogućiće poljoprivrednicima lakšu kultivaciju šećerne repe, veću fleksibilnost u smislu načina primene herbicida i istodobno veću ekološku prihvatljivost. Tehnologija će iduće godine najpre biti dostupna poljoprivrednicima uglavnom u  istočnoj i severnoj Evropi, a od 2019/2020. biće dostupna na ostalim ključnim tržištima kao što je Nemačka, Francuska i Poljska.

“Sporazum s kompanijom SESVanderHave prva je dozvola koju su KWS i Bayer izdali za ovaj novi sistem gajenja. Uslediće uskoro još i dozvola za CONVISO® SMART,” kaže Sabine Stolz, menadžerka globalnog segmenta za herbicide za soju, uljanu repicu i šećernu repu u diviziji Crop Science. “Želimo da što više uzgajivača koristi tu tehnologiju. Ako najveći dobavljači semena međusobno sarađuju da bi unapredili tu tehnologiju, mnogi poljoprivrednici imaće od toga koristi. U kompaniji SESVanderHave sada imamo jakog partnera s dugogodišnjim iskustvom u gajenju i kultivaciji šećerne repe, koji će u tom pogledu dati ključan doprinos.”

“Srećni smo što smo postigli sporazum s kompanijama Bayer i KWS i dobili pristup tehnologiji CONVISO® SMART,” objašnjava Rob van Tetering, izvršni direktor kompanije SESVanderHave. “Uskoro ćemo tržištu predstaviti svoje hibride s tehnologijom CONVISO® SMART. Ova nova tehnologija omogućiće uzgajivačima šećerne repe, kao i šećernoj industriji, veću efikasnost i konkurentnost naspram šećerne trske i ostalih useva.“

Dr. Peter Hofmann, član Izvršnog odbora kompanije KWS dodaje: “CONVISO® SMART je prava inovacija za kultivaciju šećerne repe koja omogućuje kontrolu korova s manjim količinama herbicida i smanjenom učestalošću primene. Želimo da svi uzgajivači imaju pristup ovoj tehnologiji. Potrebna su stalna istraživanja kako bi šećerna repa ostala na vrhu konkurentnosti među zaslađivačima. Kvalitetno upravljanje otpornošću na korov je od vitalne važnosti za dugoročno održavanje koristi od ovog sistema. Da bismo osigurali ostvarenje tog cilja, angažovaćemo sve ključne zainteresovane strane, kao što su instituti za istraživanje šećerne repe i savetodavne službe.”

Kod novih biljaka šećerne repe dolazi do prirodne promene u jednom enzimu koji je uključen u biosintezu esencijalnih aminokiselina. Tokom razvoja, posebno su izabrane šećerne repe s tim spontano promenjenim enzimom i one su korišćene za daljnje gajenje


 
KWS