KWS
   
 

Cirok

Ciroky KWS sa delia podľa spôsobu využitia na dva rozdielne segmenty – silážny a zrnový. Sortiment silážneho ciroku je vhodný do podmienok, kde nemožno zabezpečiť založenie porastu silážnej kukurice z hľadiska nevhodných agroklimatických podmienok prostredia, resp. ak po jej založení vznikajú veľké straty na úrode z dôvodu poškodenia porastov divou zverou. Stabilné portfólio silážneho ciroku KWS tvoria skorý hybrid KWS SOLE, stredne skorý KWS TARZAN a stredne neskorý KWS HANNIBAL.

Prognózované oteplenie podnebia v našej oblasti môže mať za následok zmenu plodinového zloženia v našich osevných postupoch. Preto sme naše portfólio doplnili o novinku – zrnový cirok FRISKET. Zrnový cirok ako C4 rastlina má podmienenú prispôsobivosť vysokým teplotám a nedostatku vlahy spojenú s nízkymi nárokmi na agrotechniku. FRISKET môže teda tvoriť stabilizujúci prvok osevného postupu v podmienkach s ľahkými pôdami, nevyrovnaným vlahovým režimom a s jednostranným osevným postupom.

 

Sortiment odrôd

Odroda Skorosť Úroda sušiny
KWS FRISKET stredne skorý veľmi vysoká
KWS SOLE skorý vysoká
KWS TARZAN stredne skorý veľmi vysoká
KWS HANNIBAL stredne neskorý veľmi vysoká

 
KWS