KWS
   
 

Kukurica

Poľnohospodárstvo v súčasnosti čelí mnohým výzvam a postupne sa vyvíja, aby tieto výzvy prekonalo. KWS je nezávislá rodinná spoločnosť orientovaná na budúcnosť. Vyrábame osivá pre farmárov 21. storočia s tým, že sa snažíme pomôcť Vám tieto výzvy prekonať. Šľachtenie rastlín pre nás znamená zlepšovanie odrôd rastlín. Rastliny sú nevyčerpateľným zdrojom potravín a surovín. Na zaistenie toho, aby to tak bolo aj naďalej, sme sa zaviazali konať zodpovedne voči prírode. Sme presvedčení, že z dlhodobého hľadiska je cestou k udržateľnému a profitabilnému rastu predovšetkým využívanie inovácií, moderných pracovných postupov, technológií a, samozrejme, aj moderných odrôd a osív. Spoločnosť KWS investuje do výskumu, vývoja a šľachtenia značnú časť svojich prostriedkov – ročne je to približne 20 % nášho obratu. Výsledkom práce stoviek vedcov a šľachtiteľov je každoročne okolo 90 novoregistrovaných odrôd uvedených na svetové trhy.

V znamení inovácií sa snažíme budovať aj naše portfólio produktov aj na Slovensku. Na nadchádzajúcu jarnú sezónu sme pre vás pripravili celý rad noviniek: v zrnovej kukurici sú to stredne skorý hybrid SOLFERINO (FAO 330) a stredne neskorý hybrid KAPITOLIS (FAO 400), v silážnej kukurici veľmi skorý hybrid JUVENTO (FAO 230), skorý hybrid ATLETAS (FAO 280) a stredne skorý hybrid KENOBIS (FAO 340).

Veríme, že náš tohtoročný sortiment kukuríc, pokryje najrozličnejšie potreby farmárov vo všetkých oblastiach Slovenska. S prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na našich regionálnych ozástupcov, ktorí sú Vám neustále k dispozícii .

 

Sortiment odrôd

Hybrid FAO Vhodnosť na zrno Vhodnosť na siláž Vhodnosť pre BPS
SEVERUS 170 ■ ■ ■ ■ ■
AMBROSINI 190 ■ ■ ■ ■ ■ ■ -
TONINIO 220 - ■ ■ ■ ■ ■
RICARDINIO 230 ■ ■ ■ ■ ■ -
KWS NESTOR 230 ■ ■ ■ ■ ■ -
JUVENTOnové 230 - ■ ■ ■ -
KWS 5133 ECO 240 - ■ ■ ■ ■ ■ ■
URSINIO 240 - ■ ■ ■
KWS 2323 270 ■ ■ ■ - -
AGRO VITALLO 270 - ■ ■ ■ ■ ■ ■
ATLETASnové 280 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
KWS 2370 290 ■ ■ ■ - -
OSCARRO 310 ■ ■ ■ - -
CANNAVARO 320 - ■ ■ ■ ■ ■ ■
SOLFERINOnové 330 ■ ■ ■ - -
PESANDOR 330 ■ ■ ■ ■ ■ -
KENOBISnové 340 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
KWS 2376 350 ■ ■ ■ - -
KAMPARIS 360 ■ ■ ■ - -
BALASCO 380 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
KINEMAS 380 ■ ■ ■ - -
KASSIUS 390 ■ ■ ■ - -
KAPITOLISnové 400 ■ ■ ■ - -
KESSOS 400 ■ ■ ■ - -
AMANDHA 410 ■ ■ ■ ■ ■ -
KWS 2482 430 ■ ■ ■ -
KONFITES 440 ■ ■ ■ - -
KALIMNOS 450 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
KITTY 500 - ■ ■ ■ ■ ■
KRASSUS 530 - ■ ■ ■ ■ ■ ■
KONSENS 570 - ■ ■ ■ ■ ■ ■

 
KWS