Kukuruz
Nasi proizvodi

Sortiment 2013/2014

Sorta Karakteristika Tip
KRABAS Najraniji pt
KARMAS Brzo otpusta vlagu Z
KWS 3381 Sigurnost pre svega Z
KASSIUS Tolerantnost na bolesti stabla i klipa NOVO ! pt
KALIGULAS Veliki hektolitar i kvalitet zrna NOVO ! pt
KREBS Brzo kombajniranje bez gubitaka NOVO ! Z
KOLUMBARIS Visok prinos i u najstresnijim uslovima proizvodnje NOVO ! pt
KALIMNOS Veliki klip donosi visok prinos NOVO ! Z
KITTY Za kombajniranje, uspeh 100 % Z
KERBANIS Savladjuje sve prepreke NOVO ! Z
LUCE Pouzdan u svakoj godini Z
MIKADO Šampion silaže Z
KORIMBOS Visoki prinosi zrna i silaze Z
KONSENS I zrno i klip Z
KERMESS Vrednost vise Z
KLIMT Fleksibilan i zdrav klip Z
GRECALE Kvaliteno zrno Z