Kukuruz
Nasi proizvodi

Stabilno i provereno !


Poštovani proizvođači,

Uspeh kompanije KWS je zasnovan kako†na vise od 150 godina proverenog i u proizvodnji dokazanog kvaliteta , tako i na ukazanom poverenju proizvodjaca i dugih poslovnih partnera. Pored ovog impozantnog jubileja na evropskom nivou,† mozemo pohvaliti cinjenicom da smo u Srbiji obelezili i jubilej od †10 godina postojanja.† Kompanija KWS je na trziste uvela nove, savremene selekcije hibrida kukuruza ,suncokreta , uljane repice., ali i†† hibride sirka.†, koji ce zbog velike biomase, upotrebljivosti kao silaze i sirovine u energetici, ce sigurno naci svoje mesto na trzistu.

KWS je kompanija sa najvecim rastom na evroposkom trzistu, cijim se hibridima seje 2,5 miliona ha . Kljucna oblast delovanja kompanije KWS je upravo selekcija i proizvodnja visokoprinosnog semena. A cilj je upravo postizanje zajednickog uspeha: proizvodjaca i semenskih specijalista - komapnije KWS.

U Srbiji je kompanija proslavila jubilej od 10 godina rada, Pred nama su sada novi izazovi. Jedna od osnovnih vrednosti naseg selekciong programa je snazna orjentacija ka lokalu, ka proizvodjacu koji proizvodi u specificnim uslovima, a sve u cilju iznalazenja optimalnih resenja za potrebe i izazove u razlicitm regijama. Osnovni ciljevi nasih programa su pre svega povecanje prinosa, izdrzljivosti, tolerancije na susu i bolesti kao i prilagodjenost zahtevima lokalnih uslova proizvodnje. Za ovu proizvodnu sezonu smo se potrudili da upotpunimo nasu paletu hibrida kukuruza, pre svega novim hibridima u FAO 400 i 500 Kassius, Kaligulas, Kolumbaris, Kalimnos, Kerbanis†- hibridima namenjenim za intenzivnu proizvodnju. U 2013. godini je postavljeno oko 150 strip ogleda u saradnji sa proizvodjacima, gde ste mogli da vidite i ove nove hibride, da se upoznate sa njihovim karakteristikama ali i rezutlatima koje su postigli u zavisnosti od tipa zemljista, meteoroloskih uslova, ali i primenjenih agrotehnickih mera i nege useva.

Ponuda hibrida suncokreta je upotpunjena sa dva nova hibrida KWS Dragon Ro†i KWS Mondeo†. Da stalno istazujemo, dokaz su i hibridi sirka koji su se po prvi put pojavili prosle godine u prodaji i izazvali pravi bum na trzistu. U poslednje vreme sve se vise spominje energija dobijena iz obnovljivih izvora, a sirak svojom osobinom da stvori veliku†kolicinu zelene mase ( ne retko preko 100 tona / ha ) i u veoma nepovoljnim uslovima sredine, jedno je od mogucih resenja. Ove godine su†vremenske prilike dozvolile da se i uljana repica nadje na†nasim njivima - vrlo isplativa kultura gde je KWS sa svojim hibridom Triangle - jedan od lidera na trzistu.†

Nas lokalni prodajni i savetnicki tim uvek Vam stoji na raspolaganju sve sa ciljem iznalazenja optimalnih resenja za razlicita proizvodna podrucja. Istrazivacki rad, osluskivanje potreba potrosaca ce† i dalje biti† osnov nasih aktivnosti, ali od ove sezone sa jednom novinom a to je da je KWS pokrenuo i slekcioni program u Srbijim tako da cete biti na izvoru najsavremenijih selekcija kukuruza i suncokreta, prilagodjenih specificnim zahtevima Vaseg trsita.

Suad Kumbarić
Generalni direktor

KWS SRBIJA† d.o.o.