Nasi proizvodi

Specijalisti za seme u Srbiji

Kompanija KWS je počela sa radom 1856. godine u malom mestu Kleinwanzleben u Nemačkoj. Danas KWS predstavlja lidera u oblasti semenske proizvodnje mnogih kultura. Jedini je nezavisni proizvodjač semena, što znači da nije u vlasništvu neke hemijske kompanije.

Nas osnovni cilj je uvodjenje u proizvodnju novih, savremenih sorti šecerne repe, hibrida kukuruza†,†suncokreta,†krompira† kao i drugih ratarskih kultura.

Kompanija KWS distribuciju semenskog materijala obavlja u saradnji sa svojim lokalnim preduzećima. Širok asortiman proizvoda, vrsti, sorti i hibrida prilagodjen je lokalnim uslovima proizovdnje.

Veliki jubilej, 150 godina postojanja koji je nemačka kompanija KWS proslavila, dopunjen je ove godine i obeležavanjem pet godina rada u Srbiji.Za pet godina rada u Srbiji, KWS je registrovao†23 hibrida kukurza, četiri ozima hibrida , dva jara hibrida i šest sorti uljane repice. Takođe registrovana su četiri hibrida suncokreta, a hibrid Barolo Rm je postao standard u Komisiji za priznavanje hibrida. Kao lider u proizvodnji savremenih selekcija šećerne repe, KWS nudi veliki sortiment. Jasmina KWS, Theodora, Chiara su dobile i savremenu potporu kroz sortu†Ivana KWS †koju odlikuje brzi početni porast tzv. EPD.

I u narednim godinama KWS će se u svom radu koncentrisati na ono što je zajednički cilj kako kompanije koja proizvodi ono polazno za svaku poljoprivrednu proizvodnju - seme, tako i proizvođačima kojima je interes postizanje što većih prinosa.

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje o našem proizvodnom programu pozivmo Vas da detaljno proučite nasu prezentaciju ili da nam se direktno obratite:

† † † † † †

KWS Srbija d.o.o.
Milutina Milankovica 136 a /1
11070 Novi Beograd
Telefon: 011 30169 65; 011 30169 66
Fax: 011 711 08 80

Saznajte više o aktivnostima KWS kompanije ali i o raznim drugim temama u našem magazinu "KLIP "

Katalozi