KWS

Pšenica spada u pet najznačajnijih ratarskih kultura. Imajući u vidu tu činjenicu, potrudili smo se da Vam od ove godine ponudimo širu paletu naših proizvoda. Pored već dobro poznatih selekcija šećerne repe, kukuruza i suncokreta, od ove godine u KWS portfoliu se nalaze i vrhunske sorte pšenice.

U cilju formiranja adekvatne ponude naših sorti pšenice, kao i reonizacije gajenja, kompanija KWS je u saradnji sa izvođačima ogleda, Poljoprivrednim stručnim službama, zasnovala sortne makro - oglede na devet lokaliteta. Makro ogledi su postavljeni po metodici PSS. Primenjene su sve standardne agrotehničke mere kao i za redovnu proizvodnju. Na našoj stranici, možete se upoznati sa sortimentom pšenice kao i brošurama koje sadrže opise sorata i rezultate ogleda .

Sa pšenicom u nove rekorde!

Sortiment 2017 - Opis sorata


KWS