KWS

Vidno više uspeha:

Naše seme za Vašu poljoprivredu !

Poštovani proizvođači,

Uspeh kompanije KWS je zasnovan kako†na više od 150 godina proverenog i u proizvodnji dokazanog kvaliteta , tako i na ukazanom poverenju proizvodjača i dugih poslovnih partnera. Kompanija KWS je na tržište uvela nove, savremene selekcije hibrida kukuruza ,suncokreta , uljane repice, ali i hibride sirka,† koji će† zbog velike biomase, upotrebljivosti kao silaže i sirovine u energetici, će sigurno naći svoje mesto na tržištu.

KWS je kompanija sa najvećim rastom na evropskom tržištu, čijim se hibridima seje 2,5 miliona ha . Ključna oblast delovanja kompanije KWS je upravo selekcija i proizvodnja visokoprinosnog semena. A cilj je upravo postizanje zajedničkog uspeha: proizvodjača i semenskih specijalista - kompanije KWS.

Godina iza nas je bila jako značajna za KWS i to sa više aspekata. KWS je otvorio Doradni centar u Bečeju, kao najveću direktnu grinfild investiciju u ovoj oblasti u Srbiji. Sa početkom vegetacione sezone 2014, startovao je† i sa selekcionim programom u FAO grupama 400 i 500. Pod selekcionim programom se podrazumeva puna paleta radova na selekciji hibrida a ne samo testiranje postojećih na lokalne agroekološke uslove.

U najnovijem katalogu KWS proizvoda su prikazani† dvogodišnji i trogodišnji prosečni rezultati prinosa zrna kukuruza i suncokreta i silaže sirka. Da se podsetimo, 2012. godina je bila izuzetno sušna, 2013. prosečna a 2014. izuzetno kišna godina, a rezultati koje su ostvarili KWS hibridi u ove tri godine su najvažniji pokazatelj njihove vrednosti i stabilnosti. Ovi rezultati su dobijeni kroz KWS mrežu ogleda ali pre svega u okviru saradnje sa poljoprivrednim stručnim službama u Srbiji koje su i najmerodavnije kada se radi o ovakvim ispitivanjima.

Naš lokalni prodajni i savetničkim tim Vam uvek stoji na raspolaganju i cilju pronalaženja optimalnih rešenja za Vaše proizvodno područje.

KWS semenom do uspešne sezone !

KWS SRBIJA† d.o.o.


KWS